Lopar Vrutak d.o.o logo divider

RASPORED ODVOZA OTPADA OD 01.02.2018.

MJEŠANI KOMUNALNI OTPAD – svaki ponedjeljak i četvrtak

BIO OTPAD I PLASTIKA – svaki utorak

STAKLO – svaka druga i četvrta srijeda u mjesecu

PAPIR – svaka prva i treća srijeda u mjesecu