Lopar Vrutak d.o.o logo divider
icon

DJELATNOSTI > Održavanje javnih površina

 

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih zelenih površina i parkova, te održavanje čistoće pješačkih staza i nogostupa, ulica, trgova i javnih prometnih površina u vlasništvu Općine Lopar i objekata na tim površinama kao i čišćenje i održavanje plaža na području općine Lopar te pražnjenje koševa za otpad na plažama i šetnicama. Osim toga uključuje čišćenje i održavanje nerazvrstanih cesta, košnja na području Općine Lopar kao i održavanje javne rasvjete.

U održavanju javnih površina važnu ulogu imaju djelatnici društva kao i oprema koju društvo posjeduje, a ista uključuje razne alate, strojeve i vozila koja omogućavaju da javne površine budu pozitivan odraz rada društva.

Osim samog čišćenja i održavanja javnih površina djelokrug društva uključuje i niskogradnju koja se najčešće vrši u suradnji s Općinom Lopar.