Lopar Vrutak d.o.o logo divider
icon

DJELATNOSTI > Odvoz otpada

ekologija

 

PLAN ODVOZA OTPADA ZA 2019.G.

 

KALENDAR 2019. – ODVOZ MIJEŠANIOG KOMUNALNIOG OTPADA

 

KALENDAR 2019. – SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA

 

UPUTE ZA SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA:

 

UPUTA ZA SELEKTIRANJE

 

UPUTE ZA SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA NA NJEMAČKOM I ENGLESKOM JEZIKU

 

UPUTA ZA SELEKTIRANJE – engleski

Upute za selektiranje – njemački

UPUTA ZA SELEKTIRANJE – engleski i njemački

 

 

ZAHTJEV ZA ODVOZ KRUPNOG OTPADA

 

Zahtjev za odvoz krupnog otpada

 

PREZENTACIJA – JAVNA TRIBINA

 

Prezentacija – Javna tribina

 

SPREMNICI ZA ODVOJENO ODLAGANJE OTPADA NA JAVNIM POVRŠINAMA NALAZE SE NA SLJEDEĆIM LOKACIJAMA:

– Rtić
– Iza područne škole Lopar
– Melak
– Lučica San Marino
– Livačina

 

Reciklažno dvorište kod benzinske pumpe u Loparu radi  srijedom od 13:00 – 15:00. Tamo možete odložiti sljedeći otpad:

 

                  • lijekove
                  • limenke
                  • otpadne baterije
                  • otpadna motorna ulja
                  • otpadna jestiva ulja
                  • tekstil
                  • rabljene filtere
                  • stare akumulatore
                  • elektronički otpad

 

Prilikom odlaganja otpada u reciklačno dvorište obavezno je donijeti na uvid važeću osobnu iskaznicu i odrezak zadnjeg računa.

 

POSTANIMO SVJESNI VAŽNOSTI RECIKLAŽE I OČUVANJA OKOLIŠA

 

SetWidth1140-recikliranje-otpada