Lopar Vrutak d.o.o logo divider
icon

DJELATNOSTI > Odvoz otpada

BROŠURA – “BRINIMO O NAŠEM OTOKU JER SAMO ČIST OTOK JE SRETAN OTOK”

Brinimo o nasem otoku, jer samo čist otok je sretan otok

 

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge odvoza komunalnog otpada na području Općine Lopar

 

PLAN ODVOZA OTPADA ZA 2024. G.

 

KALENDAR ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA – 2024

 

KALENDAR ODVOZA SELEKTIVNO PRIKUPLJENOG OTPADA – 2024

 

UPUTE ZA SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA:

 

UPUTA ZA SELEKTIRANJE

 

UPUTE ZA SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA NA NJEMAČKOM I ENGLESKOM JEZIKU

 

UPUTA ZA SELEKTIRANJE – engleski

Upute za selektiranje – njemački

UPUTA ZA SELEKTIRANJE – engleski i njemački

 

POSTANIMO SVJESNI VAŽNOSTI RECIKLAŽE I OČUVANJA OKOLIŠA

SetWidth1140-recikliranje-otpada

 

ZAHTJEV ZA ODVOZ KRUPNOG OTPADA

 

Zahtjev za odvoz krupnog otpada

 

PREZENTACIJA – JAVNA TRIBINA

 

Prezentacija – Javna tribina

 

POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD NALAZE SE NA SLJEDEĆIM LOKACIJAMA:

– Luka Lopar

– Mul

– Lučica San Marino

– Na guvnu (zaseok Andreškići)

 

SPREMNICI ZA ODVOJENO ODLAGANJE OTPADA NA JAVNIM POVRŠINAMA NALAZE SE NA SLJEDEĆIM LOKACIJAMA:

– Luka Lopar

– Prema uvali Dražica

– Lučica San Marino

 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE “SORINJ”

 

Radno vrijeme:

 

od ponedjeljka do subote

 

 8:00 – 15:00 sati

 

Prilikom odlaganja otpada u reciklačno dvorište obavezno je donijeti na uvid važeću osobnu iskaznicu i odrezak zadnjeg računa.