Lopar Vrutak d.o.o logo divider
icon

DJELATNOSTI > Odvoz otpada

PLAN ODVOZA OTPADA ZA 2021. G.

 

KALENDAR ODVOZA 2021. – MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

 

KALENDAR ODVOZA 2021. – SELEKTIVNO PRIKUPLJEN OTPAD

 

PLAN ODVOZA OTPADA ZA 2020. G.

 

KALENDAR ODVOZA 2020. – miješani otpad – COVID-19

 

KALENDAR 2020. – SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA -IZMJENA OD 10.02.2020.

 

PLAN ODVOZA OTPADA ZA 2019.G.

 

KALENDAR 2019. – ODVOZ MIJEŠANIOG KOMUNALNIOG OTPADA

 

KALENDAR 2019. – SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA

 

UPUTE ZA SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA:

 

UPUTA ZA SELEKTIRANJE

 

UPUTE ZA SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA NA NJEMAČKOM I ENGLESKOM JEZIKU

 

UPUTA ZA SELEKTIRANJE – engleski

Upute za selektiranje – njemački

UPUTA ZA SELEKTIRANJE – engleski i njemački

 

 

ZAHTJEV ZA ODVOZ KRUPNOG OTPADA

 

Zahtjev za odvoz krupnog otpada

 

PREZENTACIJA – JAVNA TRIBINA

 

Prezentacija – Javna tribina

 

SPREMNICI ZA ODVOJENO ODLAGANJE OTPADA NA JAVNIM POVRŠINAMA NALAZE SE NA SLJEDEĆIM LOKACIJAMA:

– Rtić
– Iza područne škole Lopar
– Melak
– Lučica San Marino
– Livačina

 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE “SORINJ”

 

Radno vrijeme:

 

od ponedjeljka do subote

 

 8:00 – 15:00 sati

 

Prilikom odlaganja otpada u reciklačno dvorište obavezno je donijeti na uvid važeću osobnu iskaznicu i odrezak zadnjeg računa.

 

POSTANIMO SVJESNI VAŽNOSTI RECIKLAŽE I OČUVANJA OKOLIŠA

 

SetWidth1140-recikliranje-otpada