Lopar Vrutak d.o.o logo divider
icon

DJELATNOSTI > Turističke usluge

Društvo Lopar Vrutak d.o.o. između ostalih djelatnosti bavi se pružanjem raznih turističkih usluga. Osim utjecaja na financijsku sliku društva jedan od glavnih razloga bavljenja turističkim djelatnostima je podizanje kvalitete turističke ponude na području Općine Lopar. Dosadašnjim ulaganjima u turističku ponudu, te pružanjem usluga u predsezonskom i posezonskom razdoblju značajno je pridonijelo kvalitetnijoj turističkoj slici Općine Lopar.
______________________________________________________________________

 

LEŽALJKE I SUNCOBRANI

S ciljem poboljšanja vizualnog identiteta plaža i podizanja kvalitete usluge iznajmljivanja ležaljki i suncobrana na loparskim plažama društvo Lopar Vrutak d.o.o. 2008. godine nabavilo je prve ležaljke i suncobrane. Kako je postavljanje tih rekvizita pridonijelo kvalitetnijoj ponudi na plažama, ali i pozitivno utjecalo na financijsku sliku poduzeća kroz godine nabavilo se još novih ležaljki i suncobrana. U svrhu postizanja veće sigurnosti na plažama 2017. godine nabavili su se prvi sigurnosni ormarići koji su uključeni u već postojeću ponudu.

Danas društvo Lopar Vrutak d.o.o. svojom ponudom pokriva plaže: Rajska Plaža – Črnika, Gornji Mel, Park Kapić i Melak.

 

 

TURISTIČKI VLAK

Godine 2013. nabavljen je turistički vlak sa dva vagona, kojim se tijekom cijele ljetne sezone prevozilo, što domaće stanovništvo što strane turiste, i to na relaciji Rtić – Centar – Mel – Riva te natrag na Rtić. Turistički vlak bio je izuzetno atraktivan posjetiocima a linija se održavala svakih sat vremena.
U daljnjim sezonama turistički vlak je nastavio voziti na relaciji Rtić – Centar – Mel – Riva te natrag na Rtić, a u sezoni 2016.g. u predsezonskom razdoblju uvedena je i tura od Rtića do Ćuna ( vidikovac ) i natrag na Rtić.
Od srpnja 2016.g. do kraja turističke sezone turistički vlak, u organizaciji Centra za kulturu Općine Lopar, prevozio je turiste u razgledavanje loparske baštine u pratnji turističkog vodića.

Osim u ljetnim mjesecima vlak vozi i u doba adventa. U suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Rab organiziraju se cjelodnevne ture u gradu Rabu ( od sportske dvorane do glavne rive).

 

 

JAVNI WC – RTIĆ / LIVAČINA / PARK KAPIĆ

Kako bi se riješio problem nedostatka wc-a na području plaža, a ujedno povećala kvaliteta turističke ponude, Lopar Vrutak d.o.o. 2016.g. postavio je javne WC-e s naplatom. Dvije kućice po 12m2 (jedna je ženski WC, a druga muški) postavljene su na području Rtića u blizini Rajske plaže. 2018. godine preuzeti su i preuređeni WC-i na Livačini i u paku Kapić. Naplata se vrši u ljetnim mjesecima na kovanice putem automatske rampe. U svrhu proširenja i poboljšanja ponude uvedeni su kodovi koji se dobiju prilikom najma ležaljki i suncobrana Lopar Vrutka d.o.o.  na Rajskoj plaži i plaži Gornji Mel / Melak te parkirališta Livačina, a koji korisniku naše usluge omogućuju besplatno korištenje WC-a.

2023. godine preuzet je na upravljanje i WC u pristaništu Lopar koji sadrži ženski, muški i WC za invalide.