Lopar Vrutak d.o.o logo divider
icon

DJELATNOSTI > Prodaja trajektnih karata

AGENCIJA – Prodaja trajektnih karata

trajekt@lopar-vrutak.hr
Tel: 051/775-532

 

Plovni red za 2022. i aktualni cjenik:

 

https://agencija-zolpp.hr/wp-content/uploads/2019/04/338-Lopar-Valbiska-2022.pdf

 

Radno vrijeme agencije od 03.06.2022. – 02.10.2022.

 

Od ponedjeljaka – nedjelje

 

05:00 – 19:00

 

OBAVIJEST o načinu podnošenja prigovora:

Prema Zakonu o zaštiti potrošača NN 41/14 članak 10. i Zakonu o pružanju usluga u turizmu NN 130/17 članak 6. trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Pisani prigovor podnosi se:

 

  •           osobno
  •           poštom (adresa: Lopar Vrutak d.o.o., Lopar 381/a, 51281 Lopar)
  •           faksom (broj:051/775-443)
  •           i e-mailom (na adresu loparvrutak@net.hr)

 

u roku od 15 dana od primitka računa.

 

Trgovac pružatelj javnih usluga dužan je u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

Djelatnost turističke agencije podliježe službeno nadzoru službe turističke inspekcije.