Lopar Vrutak d.o.o logo divider
icon

DJELATNOSTI > Prodaja trajektnih karata

KRK

AGENCIJA – Prodaja trajektnih karata

Voditelj poslovnice: Endži Paparić

trajekt@lopar-vrutak.hr

endži@lopar-vrutak.hr

Tel: 051/775-532

 
Trajekt plovi prema sljedećem rasporedu:

Od 01.01.2019. – 30.05.2019.

od  30.09.2019. – 31.12.2019.

 

LOPAR         VALBISKA

ponedjeljak – subota

06:00               07:45

16:00               18:20

nedjeljom i blagdanom

06:00              07:45

17:15              19:15

 

Radno vrijeme za prodaju karata svaki dan:

ponedjeljak – subota

05:00               06:00

15:00              16:00

nedjeljom i blagdanom

05:00              06:00

16:15              17:15

 

OBAVIJEST o načinu podnošenja prigovora:

Prema Zakonu o zaštiti potrošača NN 41/14 članak 10. i Zakonu o pružanju usluga u turizmu NN 130/17 članak 6. trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Pisani prigovor podnosi se:

 

  •           osobno
  •           poštom (adresa: Lopar Vrutak d.o.o., Lopar 381/a, 51281 Lopar)
  •           faksom (broj:051/775-443)
  •           i e-mailom (na adresu loparvrutak@net.hr)

 

u roku od 15 dana od primitka računa.

 

Trgovac pružatelj javnih usluga dužan je u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

Djelatnost turističke agencije podliježe službeno nadzoru službe turističke inspekcije.