Lopar Vrutak d.o.o logo divider

RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Zbog novonastale situacije vezane za Coronavirus (COVID-19) miješani komunalni otpad će se do daljnjega odvoziti samo ponedjeljkom. Selektirani (plastika, papir, staklo i bio) otpad odvozi se prema rasporedu.