Lopar Vrutak d.o.o logo divider

ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA PUTEM VREĆICA

VREĆICE ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

 

Svim korisnicima komunalne usluge na području Općine Lopar koji zbog lokacije ili nekog drugog razloga nemaju mogućnost da otpad odlažu u svoje spremnike omogućena je varijanta odvoza miješanog komunalnog otpada putem vrećica.

Omogućene su dvije veličine vrećica od 40 litara i 80 litara, a paket sadrži 20 komada.

(minimalna količina za kupnju je paket)

Kupnjom vrećica plaća se usluga odvoza miješanog komunalnog otpada.

Cijena vrećica:

  • Paket (20 kom) od 40 litara = 108,00 kn

(cijena po vrećici = 40 l x 0,11947 kn = 4,78 + 13% pdv-a = 5,40 kn)

  • Paket (20 kom) od 80 litara =216,00 kn

(cijena po vrećici = 80 l x 0,11947 kn = 9,56 + 13% pdv-a = 10,80 kn)

(PDV je uključen u cijenu)

Vrećice je moguće preuzeti na adresi Lopar Vrutak d.o.o., Lopar 381/a, 51 281 Lopar od ponedjeljka do petka od 08:00 – 11:00 sati.

Prilikom preuzimanja vrećica potrebno je priložiti potvrdu o plaćanju istih.

Podaci za uplatu:

IBAN:HR1723600001102088650

Model: 00

Poziv na broj:7000-kućni broj

Opis plaćanja: Lopar kućni broj

 

Vrećice se odlažu uz glavne prometnice večer prije planiranog odvoza, a gdje je omogućen nesmetan pristup kamiona za odvoz otpada društva Lopar Vrutak d.o.o.

U slučaju nejasnoća vezano za odlaganje vrećica možete se obratiti na telefon 051/775-366.