Lopar Vrutak d.o.o logo divider

O nama

onama

Godine 2007. Općina Lopar osnovala je Komunalno trgovačko društvo Lopar Vrutak d.o.o. sa primarnom djelatnošću sakupljanja neopasnog otpada. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i ima status društva s ograničenom odgovornošću i status pravne osobe prema zakonima Republike Hrvatske.

 

Sjedište i adresa Društva je u Loparu, Lopar 381/A, a organi Društva su:

 

  1. Skupština, koju čini načelnik Općine Lopar
  2. Nadzorni odbor, sastavljen od četiri člana i petim u funkciji predsjednika Nadzornog Odbora
  3. Uprava, koja se sastoji od jednog direktora

 

Od 1. siječnja 2008. godine zapošljavaju se prvi djelatnici, a kako se kroz godinu povećavao obujam posla proporcionalno tome povećavala se i potražnja za novom radnom snagom. Osim stalnih, tijekom ljetnih mjeseci svake se godine zapošljavaju i sezonski djelatnici.

Dansa Lopar Vrutak d.o.o. zapošljava 19 stalnih djelatnika, dok u sezonskim mjesecima broj zaposlenih prelazi 40. Lopar Vrutak d.o.o. već nekoliko godina provodi mjeru stalni sezonac u koju je trenutno uvršteno 9 djelatnika.