Lopar Vrutak d.o.o logo divider

Reciklažno dvorište “Sorinj”

Poštovani korisnici komunalne usluge odvoza otpada na području Općine Lopar obavještavamo Vas da od 02.03.2020. godine koristite reciklažno dvorište “Sorinj” koje se nalazi na pretovarnoj stanici “Sorinj.

 

Radno vrijeme - Reciklažno dvorište Sorinj