Lopar Vrutak d.o.o logo divider

POSUDBA SJECKALICA

Društvo LOPAR VRUTAK d.o.o. nabavilo je električne drobilice s ciljem da korisnicima komunalne usluge omogući lakše zbrinjavanje bio otpada na mjestu nastanka.
Prema članku 22. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom NN 84/2021 zbrinjavanje bio otpada na mjestu nastanka, navodi se kao Opća obveza proizvođača otpada.
Korisnici usluga LOPAR VRUTAK d.o.o. mogu električnu drobilicu dobiti na korištenje, bez naknade, uz propisani rok. Svrha električnih drobilica je jednostavnija priprema bio otpada iz vrtova za kompostiranje.
Prijavom potrebe za drobilicom, djelatnici LOPAR VRUTKA d.o.o. istu će dostaviti korisnicima na kućnu adresu s uputama za korištenje.
Prijava potrebe za električnom drobilicom kao i svi upiti upućuju se putem telefona 051/775-366  od ponedjeljka do petka od 8:00 -15:00 sati ili putem emaila loparvrutak@net.hr.