Lopar Vrutak d.o.o logo divider

PODJELA SPREMNIKA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Podjela spremnika za miješani komunalni otpad:

 

28.01.2019.  od 08:00 – 14:00 sati

30.01.2019.  od 08:00 – 14:00 sati

01.02.2019.  od 08:00 – 14:00 sati

 

Napominjemo da od 01.02.2019. više ne vozimo miješani komunalni otpad iz starih spremnika!

Otpad mora biti odložen u čipirane spremnike!