Lopar Vrutak d.o.o logo divider

Javno savjetovanje o prijedlogu cjenika javne usluge komunalne usluge korištenja ležaljki suncobrana i sigurnosnih ormarića i komunalne usluge korištenja javnih WC-a i javnih tuševa

Prema članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13,85/15.), davatelj usluge naplate parkirališnih površina dužan je provesti javno savjetovanje novog cjenika.

U prilogu su dani:
– prijedlog cjenika komunalne usluge korištenja ležaljki suncobrana i sigurnosnih ormarića i komunalne usluge korištenja javnih WC-a i javnih tuševa
– obrazloženje načina na koji je određena cijena naplate, (Elaborat strukture cijena ).                                                                                       – obrazac za komentiranje prijedloga cjenika

Javno savjetovanje otvoreno je 30 dana počevši od dana objave 17.05.2023. do 16.06.2023. godine, a primjedbe se primaju na e-mail loparvrutak@net.hr

Cjenik ležaljki i suncobrana, javnog wc-a i javnih tuševa

ELABORAT STRUKTURE CIJENA KOMUNALNE USLUGE IZNAJMLJIVANJA LEŽALJKI I SUNCOBRANA

Obrazac za komentiranje odluke