Lopar Vrutak d.o.o logo divider

Poštovani korisnici komunalne usluge odvoza otpada sa područja Općine Lopar u tijeku je provedba akcije montiranja držača boca za ulje na spremnike za miješani komunalni otpad.
Bocu sa otpadnim jestivim uljem možete staviti u držač te na dane odvoza miješanog komunalnog otpada pripremiti za odvoz.