Lopar Vrutak d.o.o logo divider
icon

DJELATNOSTI > Turističke usluge

unnamed

Društvo Lopar Vrutak d.o.o. između ostalih djelatnosti bavi se pružanjem raznih turističkih usluga. Osim utjecaja na finacijsku sliku društva jedan od glavnih razloga bavljenja turističkim djelatnostima je podizanje kvalitete turističke ponude na području Općine Lopar. Dosadašnjim ulaganjima u turističku ponudu, te pružanjem usluga u predsezonskom i posezonskom razdoblju značajno je pridonjelo kvalitetnijoj turističkoj slici Općine Lopar.
______________________________________________________________________

POLUPODMORNICA – POLASCI / YELLOW SEMISUBMARINE – DEPARTUR

 

Nije u ponudi sezone 2020.

 

VOZNI RED TURISTIČKOG VLAKA / TURISTIK TRAIN DEPARTURE:

 

Vozni red vlakić – od 09.09.2020.

 

Vozni red i cjenik – turistički vlak od 30.08.2020.

 

Vozni red i cjenik – turistički vlak od 12.07.2020.

 

Vozni red – turistički vlak – od 29.06.2020.

 

Vlak vozni red od 17.06.2020.

 

Vlak vozni red od 12.06.2020. – 16.06.2020.

 

JAVNI WC – RTIĆ 

Radno vrijeme: 11:00 – 19:00

 

JAVNI WC -LIVAČINA

Radno vrijeme: 11:00 – 19:00

 

PARK KAPIĆ

Radno vrijeme: 11:00 – 19:00

 

 

JAVNI WC – RTIĆ / LIVAČINA / PARK KAPIĆ

Kako bi se riješio problem nedostatka wc-a na području plaža, a ujedno povećala kvaliteta turističke ponude, Lopar Vrutak d.o.o. 2016.g. postavio je javne WC-e s naplatom. Dvije kućice po 12m2 (jedna je ženski WC, a druga muški) postavljene se na području Rtića u blizini Rajske plaže, a 2018. preuzeti su i preuređeni WC-i na Livačini i u paku Kapić. Naplata se vrši u ljetnim mjesecima na kovanice putem automatske rampe. U svrhu proširenja i poboljšanja ponude uvedeni su kodovi koje su turisti dobivali prilikom najma ležaljki i suncobrana Lopar Vrutka d.o.o. (Rajska plaža i plaža Mel / Melak) i parkirališta (Livačina) kako bi na dan najma mogli besplatno koristiti WC.

 

POLUPODMORNICA

U 2015. u svrhu poboljšanja turističke ponude u Loparu i pružanja turistima posebnog doživljaja, društvo Lopar Vrutak d.o.o. nabavilo je polupodmornicu koja je sa radom započela polovicom srpnja 2015.

 

TURISTIČKI VLAK

Godine 2013. nabavljen je turistički vlak sa dva vagona, kojim se tijekom cijele ljetne sezone prevozilo, što domaće stanovništvo što strane turiste, i to na relaciji Rtić – Centar – Mel – Riva te natrag na Rtić. Turistički vlak bio je izuzetno atraktivan posjetiocima a linija se održavala svakih sat vremena.
U daljnjim sezonama turistički vlak je nastavio voziti na relaciji Rtić – Centar – Mel – Riva te natrag na Rtić, a u sezoni 2016.g. u predsezonskom razdoblju uvedena je i tura od Rtića do Ćuna ( vidikovac ) i natrag na Rtić.
Od srpnja 2016.g. do kraja turističke sezone turistički vlak, u organizaciji Centra za kulturu Općine Lopar, prevozio je turiste u razgledavanje loparske baštine u pratnji turističkog vodića.

 

LEŽALJKE I SUNCOBRANI

Godine 2008. kupljene su prve ležaljke i suncobrani, jer osim aktivnosti plaže, iznajmljivanje je pridonijelo i već spomenutom financijskom učinku, tako da se narednih godina ulagalo u nabavku dodatnih, te postavljanjem istih i to na plaže: Melak, Rajska plaža – uvala Črnika, Mel i Park.