Lopar Vrutak d.o.o logo divider
icon

DJELATNOSTI > Održavanje javnih površina

djelatnost-odrzavanje

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih zelenih površina i parkova, te održavanje čistoće pješačkih staza i nogostupa, ulica, trgova i javnih prometnih površina u vlasništvu Općine Lopar i objekata na tim površinama.

 

Za održavanje javnih i zelenih površina, uz stalno zaposlene djelatnike, raspolažemo i s potrebnom mehanizacijom – profesionalnim kosilicama, traktorima i komunalnim vozilom s priključcima za razne namjene, čistilicama, transportnim i ophodarskim vozilom, kao i drugom sitnom mehanizacijom. Radovi na održavanju čistoće javnih površina traju neprekidno tijekom cijele godine, bez obzira na godišnja doba i vremenske uvjete. Mehanizacija i zaposleni intenzivno su zauzeti raznolikim poslovima.

 

Društvo se bavi i građevinskom djelatnošću u niskogradnji, odnosno izgradnjom zidova po nalogu Općine Lopar na javnim površinama i Imperiala d.d., a osim toga kupljeni su kalupi po kojima djelatnici izrađuju vaze i klupe od betona.

 

Lopar Vrutak se bavi i održavanjem nerazvrstanih cesta koja se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti. Također, održavanje javne rasvjete je u nadležnosti Društva Lopar Vrutak.